BÀI 10. EXCEL VBA OBJECTS PHẦN 3 –ĐỐI TƯỢNG  WORKSHEET

BÀI 10. EXCEL VBA OBJECTS PHẦN 3 –ĐỐI TƯỢNG WORKSHEET

Cũng tương tự như đối tượng Workbook mà chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu bài số 9. Worksheet là một đối tượng (Object), do đó nó cũng có các propertys và methods.

Chúng ta đã biết trong một file excel thì có nhiều sheet, sheet ở đây chính là viết tắt của đối tượng worksheet và nhiều sheet ở đây gọi là đối tượng worksheets.

Một vài các thuộc tính mà chúng ta hay dùng và các bạn sử dụng excel cũng đã quen biết đó là Nane, Columns, rows, cells, count, column width…