Phần mềm EMAPVN_QI

Phần mềm EmapVN_QI là phần được xây dựng phục vụ đánh giá chất lượng môi trường theo quy định của nhà nước ban hành, Hiện tại phần mềm đã đánh giá được 2 chỉ số là WQI cho chất lượng môi trường nước mặt và AQI cho chỉ số chất lượng môi trường không khí xung quanh.

  • Đánh chất lượng môi trường nước mặt theo chỉ số WQI

Chỉ số chất lượng nước (viết tắt là WQI) là một chỉ số được tính toán từ các thông số quan trắc chất lượng nước, dùng để mô tả định lượng về chất
lượng nước và khả năng sử dụng của nguồn nước đó; được biểu diễn qua một thang điểm

Mục đích của việc sử dụng WQI
– Đánh giá chất lượng nước mặt lục địa một cách tổng quát;
– Có thể được sử dụng như một nguồn dữ liệu để xây dựng bản đồ phân vùng chất lượng nước;
– Cung cấp thông tin môi trường cho cộng đồng một cách đơn giản, dễ hiểu, trực quan;
– Nâng cao nhận thức về môi trường.

WQI, AQINguyên tắc xây dựng và loại bỏ bớt thông số:

Công thức tính chỉ số WQI được quy định như sau:

Công thức tính WQI

Theo công thức trên, để loại bỏ bớt (coi như chỉ số không ảnh hưởng) các chỉ số như sau:

  • Đối với chỉ số WQIph: là chỉ số của Ph ít khi bị lọai bỏ, trường hợp dữ liệu không có hay ta coi không ảnh hưởng thì cho chỉ số này WQIph = 100
  • Đối với chỉ số WQIa: được tính bằng trung bình của 5 chỉ số là DO, BOD5, COD, NH4, PO4 như vậy để loại bỏ 1 trong 5 chỉ số này (coi chỉ số đó không ảnh hưởng) ta không cộng trong tổng nữa và đồng thời mẫu số phải bớt đi bằng 5-1 = 4, như vậy ta có thể loại bỏ các chỉ số trên một cách đơn giản.
  • Đối với chỉ số WQIb: gồm TSS và độ đục, như vậy WQIb được tính bằng trung bình của 2 chỉ số TSS và độ đục do đó để loại bỏ 1 trong 2   chỉ  số ta chỉ cần không cộng thông số đó vào tổng và mẫu số giảm bớt đi tức là nếu lấy TSS bỏ Độ đục thì không cộng độ đục vào và đồng thời không chia cho 2
  • Đối với WQIc là chỉ số của Coliform: để loại bỏ chỉ số này ta cho nó bằng 1 và hạ bậc căn từ căn 3 xuống căn 2
  • Chú ý: nếu ta muốn loại bỏ chỉ số WQIb tức là 2 chỉ số của TSS và độ đục thì ta cho WQIb = 1 và cũng hạ căn 3 xuống căn 2, đối với WQIa ta cũng có thể làm giống WQIb

Trên đây là nguyên tắc tính WQI và loại bớt chỉ số

Đánh giá lượng môi trường nước mặt theo chỉ số AQI

Chỉ số chất lượng không khí (viết tắt là AQI) là chỉ số được tính toán từ các thông số quan trắc các chất ô nhiễm trong không khí, nhằm cho biết tình
trạng chất lượng không khí và mức độ ảnh hưởng đến sức khỏe con người, được biểu diễn qua một thang điểm

Chỉ số AQI

Công thức và cách loại bỏ chỉ số

Chỉ số AQI được tính theo giờ (1h) và ngày (24h) được tính như sau

Công thức chỉ số AQI

Theo công thức trên thì việc loại bỏ chỉ số chúng ta thấy rất đơn giản, chỉ cần không đưa chỉ số vào so sánh để lấy max là được.

Để sử dụng phần mềm các bạn có thể download tại đây: http://tinhocnhatbao.com/download-phan-mem-emapvn_qi/

Để xem hướng dẫn sử dụng các bạn xem tại đây:  http://tinhocnhatbao.com/download-phan-mem-emapvn_qi/


Đánh giá:

0 votes, 0 avg. rating

Tags:
Chia sẻ:

Văn Kỳ

Di chuyển đến nhận Xét