Phần mềm EmapVN Tra cứu quy hoạch, Quản lý kinh Doanh bất động sản

Phần mềm EMapVN TCQH hỗ trợ tra cứu quy hoạch, quản lý kinh doanh bất động sản bằng bản đồPhanmemEmapVN_TCQH

  • Hỗ trợ khách tra cứu quy hoạch tổng thể vùng
  • Xem thông tin khu quy hoạch, thông tin chi tiết loại đất, thửa đất như diện tích, chiều rộng, chiều dài, …
  • Hỗ trợ tìm kiếm bằng bản đồ google map
  • Hỗ trợ quản lý kinh doanh bất động sản trên bản đồ

 

 


Đánh giá:

0 votes, 0 avg. rating

Tags:
Chia sẻ:

Văn Kỳ

Di chuyển đến nhận Xét