Ngăn chặn thư rác trên Gmail

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn chặn những thư mà bạn không muốn nhận (nghĩa bạn coi nó là rác…)

Bạn hãy làm theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào Gmail

Đăng nhập gmai

Bước 2. Chọn Thư mục đến (Nằm bên trái)

Bước 3. Chọn thư bạn muốn bỏ (spam) nó. mục đích của bước này là lấy địa chỉ Email của người gửi rồi đưa vào danh sách các email đến bị chặn

Loại bỏ thư rác

Bước 4. Tại menu được sổ ra, bạn chọn như hình vẽ

Loại bỏ thư rác1

Cửa sổ hiển thị hỏi bạn có muốn chặn không? Bạn bấm “Chặn”

Kết quả của bạn:

Loại bỏ thư rác2

Thế là việc chặn thư đã xong.

Vậy làm sao để biết những thư nào được chặn

Bước 1: Bạn chọn biểu tượng hình chòn răng cưa bên tay phải –> Chọn Cài đặt–> Giao diện hiển thị ra bạn chọn Bộ lọc và bị chặn

Bỏ bị chặn thư rác

Bước 2. Bạn chọn địa chỉ và nhấn nút bỏ chọn tất cả các địa chỉ đã chọn.

Như vậy việc chặn thư và bỏ chọn thư bạn đã thực hiện thành công rồi đó.

Bạn có thể xem video dưới đây để thực hiện dễ dàng hơn

Chúc các bạn thực hiện thành công


Đánh giá:

0 votes, 0 avg. rating

Tags:
Chia sẻ:

Văn Kỳ

Di chuyển đến nhận Xét