Khóa học lập trình xây dựng phần mềm tự động tính thuế đất Trên nền ArcMap

KHÓA HỌC LẬP TRÌNH ARCGIS THEO DỰ ÁN THỰC TẾ

Xây dựng phần mềm tự động tính thuế đất trên nền ArcMap

1. Yêu cầu xây dựng

1.1 Giao diện

Phần mềm tính thuế đất

Video: https://www.youtube.com/watch?v=YhHuVM6d6Oc&feature=youtu.be

1.2. Yêu cầu chức năng

– Quản lý dữ liệu cơ sở (đơn vị hành chính, giao thông (vùng, đường),thửa đất)

– Công cụ tự động chạy tim đường

– Định mức giá đất ban hành theo địa phương

– Tính giá đất theo:

+ Đất nông nghiệp

+ Đất ở đô thị

– Xuất kết quả thống kê được qua file Excel hoặc bất kỳ định dạng nào được hỗ trợ

2. Thời gian và học phí

2.1. Thời gian:

4 buổi, mỗi buổi 2 tiếng

– Địa điểm: online hoặc chọn địa điểm

– Lịch: tự thống nhất để phù hợp cho cả 2 bên

2.2. Học phí: 1.500.000đ

3. Yêu cầu đầu vào.

– Biết lập trình cơ bản trên C# hoặc VB.net

– Biết sử dụng ArcGIS desktop.

Hỗ trợ miễn phí các bạn sau khóa học


Đánh giá:

0 votes, 0 avg. rating

Chia sẻ:

Văn Kỳ

Di chuyển đến nhận Xét