Khóa học xây dựng phần mềm quản lý ngập lụt Trên nền ArcMap

KHÓA HỌC LẬP TRÌNH ARCGIS THEO DỰ ÁN THỰC TẾ
Xây dựng phần mềm quản lý ngập lụt trên nền ArcMap

1. Yêu cầu xây dựng

1.1 Giao diện

Food statistics

1.2. Yêu cầu chức năng

– Quản lý dữ liệu cơ sở (đơn vị hành chính, giao thông, thủy hệ, dân cư, hiện trạng cơ sở hạ tầng, địa hình)

– Quản lý dữ liệu ngập lụt (lũ lụt trong quá khứ, kịnh bản ngập)

– Thống kê được tác động của từng kịch bản đến cơ sở hạ tầng hiện có (ví dụ: ứng với mỗi kịch bản: giao thông ảnh bị ngập như thế nào?, số hộ dân bị ảnh hưởng, thiệt hại về hoa màu, …)

– Xem thông tin địa hình: ví dụ khi chọn vùng nào đó thì có thể làm vũng đó như thế nào, hiển thị thông tin qua biểu đồ

– Xuất kết quả thống kê được qua file Excel hoặc bất kỳ định dạng nào được hỗ trợ

2. Thời gian và học phí

2.1. Thời gian:

4 buổi, mỗi buổi 2 tiếng

– Địa điểm: online hoặc chọn địa điểm

– Lịch: tự thống nhất để phù hợp cho cả 2 bên

2.2. Học phí: 1.500.000đ

3. Yêu cầu đầu vào.

– Biết lập trình cơ bản trên C# hoặc VB.net

– Biết sử dụng ArcGIS desktop.

Hỗ trợ miễn phí các bạn sau khóa học


Đánh giá:

1 votes, 5 avg. rating

Chia sẻ:

Văn Kỳ

Di chuyển đến nhận Xét