Lập trình ArcObject

Khóa học xây dựng sản phẩm thực tế với dự án

Khác biệt của chúng tôi:
– Dạy theo nhu cầu cá nhân mỗi học viên
– Học theo phương pháp kèm một – một như gia sư
– Đóng tiền một lần và học đến khi nào làm thành thạo
– Đăng ký lịch học linh động theo từng ngày, không gò bó theo lịch nào cả
– Đăng ký là học ngay, không phải chờ lớp
– Chỉ dạy cách làm trực tiếp dự án thực tế chứ không lý thuyết suông, không copy..
Thời gian đào tạo:
– không giới hạn số buổi học
– Học đến khi tự làm được dự án
Lịch học:
– Sáng/Chiều/Tối
– Đi theo lịch cá nhân tự do sắp xếp
Học phí:
– Hãy liên hệ để chúng tôi biết bạn cần học những gì, chúng tôi sẽ đưa ra mức học phí phù hợp với bạn!
Phần 1: Kiến thức căn bản trong Visual Basic.NET hoặc C# (VS 2013)
Bài 1. Làm quen với Visual Basic.NET
Bài 2. Làm việc với các điều khiển trong Toolbox, Menu và hộp thoại trong Visual Basic.NET
Bài 3. Các biến, toán tử, hàm và thủ tục trong Visual Basic.NET
Bài 4. Sử dụng các phát biểu cấu trúc ra quyết định (If …then)
Bài 5. Sử dụng phát biểu lặp và bộ định thời gian (For …next)
Phần 2: Lập trình ArcGIS
Bài 6. Tạo lập dự án (Project) với ArcGIS trong Visual Basic.NET
Bài 7. Thao tác với lớp dữ liệu (Layer)
Bài 8. Tra cứu các đối tượng không gian
Bài 9. Tra cứu thông tin thuộc tích (dữ liệu phi không gian)
Bài 10. Thay đổi biểu tượng hiển thị cho đối tượng không gian
Bài 11. Thêm mới, chỉnh sửa, xóa đối tượng không gian
Bài 12. Thêm mới, chỉnh sửa, xóa thông tin thuộc tính

Chia sẻ:

Văn Kỳ