Phần mềm kế toán nội bộ cơ bản

Phần mềm EmapVN_KT được xây dựng phù hợp doanh nghiệp vừa và nhỏ, đáp ứng được như cầu cơ bản như:

  • Giao diện thận thiện, dễ sử dụng
  • Dữ liệu được lưu trữ trên file nhỏ dễ tạo, lưu trữ, tuỳ biến cao
  • Đáp ứng được các chức năng như: quản lý danh mục hàng hoá, khách hàng, nhà cung cấp, xuất nhập tồn hàng hoá
  • Hỗ trợ các công cụ báo cáo doanh thu, hàng hoá.
  • Hỗ trợ công cụ phân tích, so sánh kết quả kinh doanh.

Đánh giá:

0 votes, 0 avg. rating

Chia sẻ:

Văn Kỳ

Di chuyển đến nhận Xét