Công cụ thống kê, phân tích kết quả ngập lụt Flood statistics

Trong bài viết này mình giới thiệu các bạn một công cụ hoàn toàn miễn phí, tác giả là chủ bài viết này heheheh

Và đây là giao diện của công cụFood statistics

Viết sơ qua công cụ sẽ giúp gì cho người dùng nữa chứ?

Bạn đang có trong tay một bộ dữ liệu gồm lớp dân cư, cơ sở hạ tầng, giao thông, kịch bản ngập, hiện trạng ngập, …

Bạn muốn quản lý chúng như mở lớp, hiển thị bảng thuộc tính, hiển thị danh sách lớp của bạn

Bạn muốn có một cái công cụ thông kê xem đối tượng tác động là bao nhiêu, ví dụ như với kịch bản 1 số hộ dân bị ngập là bao nhiêu?

Bạn muốn thống kê xong, xuất kết quả ra một tập tin nào đó.

Những yêu cầu trên bạn có thể dùng phần mềm GIS để thực hiện hoàn toàn được, nhưng time, công cụ , các bước Ôi phức tạp quá….

Bạn đừng lo hãy sử dụng công cụ Flood statistics, công cụ của tôi sẽ lo cho bạn chuyện đó

Download tại đây: https://drive.google.com/open?id=0B1aEMqnWwJnHRTc4YmNtYkp6TFE

Xem cài đặt như bài viết: http://tinhocnhatbao.com/huong-dan-cai-dat-cong-cu-emapvn-5-phien-ban-nam-2017/

Và xem hướng dẫn sử dụng tại:


Đánh giá:

1 votes, 3 avg. rating

Chia sẻ:

Văn Kỳ

Di chuyển đến nhận Xét