Download và hướng dẫn sử dụng phần mềm EmapVN_TCQH

Hôm Nay mình hướng dẫn các bạn download và sử dụng phần mềm EmapVN_TCQH

Phần mềm được viết trên nền tảng ArcGIS Engine nên để sử dụng được các bạn cần cài thêm bộ arcgis Runtime, cải bộ arcgis engine runtime theo đường link ở dưới nhé.

Như vậy. bàn cần tải và cài đặt phần mềm emapvn_TCQH tại đây

Cài thêm phần mềm arcgis runtime tài đây

Cách cài đặt arcgis runtime bạn xem video

Hướng dẫn sử dụng phần mềm EmapVN_TCQH

Các bạn xem video dưới nhé.

Lưu ý: Khi chạy lần đầu các bạn chạy ở chế độ admin


Đánh giá:

0 votes, 0 avg. rating

Tags:
Chia sẻ:

Văn Kỳ

Di chuyển đến nhận Xét