Dịch vụ

1. Xây dựng các phần mềm ứng dụng như: Phần mềm quản lý bán hàng, phần mềm kế toán, phần mềm quản lý bản đồ, đánh giá chất lượng môi trường, …

Chỉ số AQI

2. Xây dựng ứng dụng, công cụ theo nhu cầu: Nhận xây dựng ứng dụng, công cụ cho các ngành như bán hàng, kế toán, thống kê, địa lý, môi trường

2016-06-21 (14)

3. Hướng dẫn xây dựng các phần mềm, CSDL cho các dự án, đề án, luận văn tốt nghiệp, đồ án thuộc tài nguyên và môi trường.

Hướng dẫn xây dựng luận văn

4. Nhận thành lập bản đồ trong ngành tài nguyên và môi trường: bản đồ chất lượng môi trường, địa hình, hiện trạng sử dụng đất, …

Xây dựng bản đồ

Đánh giá:

0 votes, 0 avg. rating

Chia sẻ

Văn Kỳ