Công cụ Tạo lớp lưới

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn cách tạo lớp lưới bằng công cụ EmapVN 5.

Trên giao diện ArcMap, bạn vào menu EmapVN 5 –> Xử lý đối tượng không gian — > Tạo lưới giao diện xuất hiện

Công cụ tạo lớp lưới

Các bạn cần chú ý các tham số như hình vẽ

Mô tả các tham số Tạo lưới

 • Chọn lớp: Nếu bạn muốn lấy các thông số XY min max theo lớp thì các bạn chọn lớp ở đây
 • Các bạn có thể nhập toạ độ XY min max để công cụ tự động tính toạ độ của 4 góc lưới
 • Nếu bạn nhập độ rộng cột, chiều cao dòng thì không cần nhập số cột, số dong và ngược lại
 • Nhập tên lớp cần tạo
 • Lớp cần tạo sẽ ở dạng bộ nhớ tạm
 • Phương pháp tạo lưới
  • Chia lưới từ thấp đến cáo XY min đến XY max
  • Tạo lưới từ tâm: Lấy tâm của XY minmax đã toạ rồi chia cột, dòng từ tâm ra, cái này cũng hay sài
 • Hệ toạ độ sẽ được tính theo hệ toạ độ đang hiển thị trên Arcmap
 • Nhấn nút thực hiện

Kết quả toạ lưới

Mời các bạn xem video hướng dẫn nhé

Chúc các bạn thành công


Đánh giá:

0 votes, 0 avg. rating

Tags:
Chia sẻ:

Văn Kỳ

Di chuyển đến nhận Xét