Bộ công cụ xử lý dữ liệu bản đồ (GIS) – EmapVN

GIS
Công cụ xử lý dữ liệu bản đồ (GIS)

Bộ công cụ xử lý dữ liệu bản đồ (GIS) – EmapVN hỗ trợ:

  • Xử lý dữ liệu lỗi: chồng chéo, hở, …
  • Tuỳ chỉnh đối tượng: nối thêm đường, chuyển 2 điểm sang đường thẳng, lấy góc đường thẳng, lấy toạ độ xy max min của đối tượng
  • Gộp các đối tượng có cùng thuộc tính, liền kề nhau.
  • Chuyển đổi font chữ, xuất dữ liệu
  • Biên tập dữ liệu theo quy định. quy định được load từ file Excel
  • So sánh với bản đồ google map.
  • Tạo lưới tự động.

Download tại: https://drive.google.com/open?id=0B1aEMqnWwJnHdjA0dHRYSTlsaHc


Đánh giá:

2 votes, 2.5 avg. rating

Chia sẻ:

Văn Kỳ

Di chuyển đến nhận Xét