Bài 3 Tạo và chỉnh sửa trang trong website

Để tạo và chỉnh sửa trang bạn đăng nhập vào trang quản trị web

cach-tao-page-trong-wordpress

Hình 1. Quản lý các Trang 

Cách tạo trang

Bước 1: Vào Admin -> Pages (Trang) –> Add New (Thêm trang mới)

Hướng dẫn tạo một Pages trong WordPress

Hình 2. Hướng dẫn tạo một Pages trong 

Bước 2: Nhập thông tin: Tên trang, mô tả, thuộc tính trang (trang mẹ, trang con), ảnh tiêu biểu như trong hình minh họa 2 -> Chọn đăng bài viết.

Nếu đăng bài viết theo dạng trang mẹ trang con thì link sẽ được nối trực tiếp vào trang gốc như hình minh họa dưới đây trang mẹ là Dịch vụ , trang con là Học WordPress thì link của trang là http://localhost/1/vn/dich-vu/hoc-wordpress/

Một trang được đăng dạng trang mẹ trang con

Hình 3. Một trang được đăng dạng trang mẹ trang con

Cách sửa nội dung trang

Tương tự như cách tạo trang, bạn vào mục Trang và chọn trang cần chỉnh sửa, sau đó thay đổi nội dung trang và cập nhật chỉnh sửa.


Đánh giá:

0 votes, 0 avg. rating

Chia sẻ:

Văn Kỳ

Di chuyển đến nhận Xét