Bài 1. Thay đổi hình ảnh tiêu đề – Header

  • Để thay đổi được Logo, hình ảnh header bạn cần đăng nhập vào hệ trang admin của website bằng cách truy cập vào đường dẫn

http://tenmiencuaban/admin ví dụ  http://kiemtoanso1.com.vn/admin

 

Form đăng nhập vào website với quyền quản trị
Form đăng nhập vào website với quyền quản trị

Giao diện xuất hiện trang quản trị website

-

  • Thay đổi Logo Chọn Giao diện –> Tuỳ chỉnh –> Logo
-
Thay đổi logo website
  • Thay đổi hình ảnh Header , các vị trí có thể thay
    Thay đổi hình ảnh trên Header
    Thay đổi hình ảnh trên Header

    Cách thực hiện các bạn xem trong video nhé 

  • Đang cập nhập thêm …

Đánh giá:

0 votes, 0 avg. rating

Chia sẻ:

Văn Kỳ

Di chuyển đến nhận Xét