Phần mềm quản lý CSDL Biến đổi khí hậu tỉnh Đồng Nai

Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý CSDL BDKH Đồng Nai

1. Video hướng dẫn cài đặt 2. Video hướng dẫn sử dụng phần bản đồ 3. Hướng dẫn quản trị hệ thông 4. File hướng dẫn sử dụng: [embeddoc url=”http://tinhocnhatbao.com/wp-content/uploads/2016/12/HUONG-DAN-SU-DUNGBDKH-DN.pdf” viewer=”google&#8221…

Tải phần mềm quản lý CSDL biến đổi khí hậu tỉnh Đồng Nai

1. Máy chủ: – Hệ quản trị CSDL SQL Server 2012: Link download: https://drive.google.com/open?id=0B1aEMqnWwJnHd1FNZ085QWtjQ0U 2. Máy trạm: – Phần mềm ArcGIS Engine 10.1: Linkdownload: https://drive.google.com/open?id=0B1aEMqnWwJnHT0l6V1JQUlVlcXM – Phần mềm quản lý CSDL Biến đổi khí hậu tỉnh Đồng Nai: Link tải đầy đủ các gói hỗ trợ: https://drive.google.com/open?id=0B1aEMqnWwJnHZFdENTE0Ujh3YTA Link tải bản cơ bản: File config: https://drive.google.com/open?id=0B1aEMqnWwJnHVjVWaGt4aER3NFE…

Phần mềm quản lý CSDL biến đổi khí hậu tỉnh Đồng Nai

Phần mềm E.Map được xây dựng theo công nghệ của hãng ESRI, là một phần mềm cho phép kết hợp với các phần mềm chuyên đề khác để quản lý dữ liệu theo từng lĩnh vực cụ thể. Phần mềm EMapVN cung cấp một số chức năng chính như: – Quản lý CSDL không gian…