Download phần mềm EMapVN_KT V1.0

Link Download phần mềm EmapVN_KT 1.0: https://drive.google.com/open?id=0B1aEMqnWwJnHSTNDU2pCRkFpcHM…

Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán nội bộ cơ bản

Video hướng dẫn: File hướng dẫn [embeddoc url=”http://tinhocnhatbao.com/wp-content/uploads/2016/10/HelpKTNBV10.pdf” viewer=”google&#8221…

Phần mềm kế toán nội bộ cơ bản

Phần mềm kế toán nội bộ cơ bản

Phần mềm EmapVN_KT được xây dựng phù hợp doanh nghiệp vừa và nhỏ, đáp ứng được như cầu cơ bản như: Giao diện thận thiện, dễ sử dụng Dữ liệu được lưu trữ trên file nhỏ dễ tạo, lưu trữ, tuỳ biến cao Đáp ứng được các chức năng như: quản lý danh mục hàng…