Danh mục:

Phần mềm EmapVN_QI

Phần mềm đánh giá chất lượng môi trường theo chỉ số WQI, AQI

Hướng dẫn sử dụng phần mềm EmapVN_QI

Hướng dẫn sử dụng phần mềm EmapVN_QI

I.  Cài đặt Phần mềm II. Tính chỉ số WQI, AQI III. Tuỳ chỉnh biểu đồ trong phần mềm  IV. Chức năng tự loại bỏ và chọn chỉ tiêu đánh giá WQI, AQI…

Phần mềm EMAPVN_QI

Phần mềm EMAPVN_QI

Phần mềm EmapVN_QI là phần được xây dựng phục vụ đánh giá chất lượng môi trường theo quy định của nhà nước ban hành, Hiện tại phần mềm đã đánh giá được 2 ch…