Các sản phẩm đã được phát hành

Giới thiệu EmapVN For data 3.0

Đang cập nhật…

Phần mềm EmapVN 4.0

Phần mềm EmapVN 4.0

Đang cập nhật…

Hướng dẫn sử dụng phần mềm EmapVN_QI

Hướng dẫn sử dụng phần mềm EmapVN_QI

I.  Cài đặt Phần mềm II. Tính chỉ số WQI, AQI III. Tuỳ chỉnh biểu đồ trong phần mềm  IV. Chức năng tự loại bỏ và chọn chỉ tiêu đánh giá WQI, AQI…

Phần mềm EMAPVN_QI

Phần mềm EMAPVN_QI

Phần mềm EmapVN_QI là phần được xây dựng phục vụ đánh giá chất lượng môi trường theo quy định của nhà nước ban hành, Hiện tại phần mềm đã đánh giá được 2 chỉ số là WQI cho chất lượng môi trường nước mặt và AQI cho chỉ số chất lượng môi trường không khí xung quanh…