Phần mềm hỗ trợ tra cứu quy hoạch

Download và hướng dẫn sử dụng phần mềm EmapVN_TCQH

Download và hướng dẫn sử dụng phần mềm EmapVN_TCQH

hướng dẫn các bạn download và sử dụng phần mềm EmapVN_TCQH…

Phần mềm EmapVN Tra cứu quy hoạch, Quản lý kinh Doanh bất động sản

Phần mềm EmapVN Tra cứu quy hoạch, Quản lý kinh Doanh bất động sản

Hỗ trợ khách tra cứu quy hoạch tổng thể vùng
Xem thông tin khu quy hoạch, thông tin chi tiết loại đất, thửa đất như diện tích, chiều rộng, chiều dài, …
Hỗ trợ tìm kiếm bằng bản đồ google map
Hỗ trợ quản lý kinh doanh bất động sản trên bản…