Các sản phẩm chính được phát hành

Phần mềm EmapVN Tra cứu quy hoạch, Quản lý kinh Doanh bất động sản

Phần mềm EmapVN Tra cứu quy hoạch, Quản lý kinh Doanh bất động sản

Hỗ trợ khách tra cứu quy hoạch tổng thể vùng
Xem thông tin khu quy hoạch, thông tin chi tiết loại đất, thửa đất như diện tích, chiều rộng, chiều dài, …
Hỗ trợ tìm kiếm bằng bản đồ google map
Hỗ trợ quản lý kinh doanh bất động sản trên bản…

Phần mềm quản lý CSDL Dioxin tỉnh Đồng Nai

Phần mềm quản lý CSDL Dioxin tỉnh Đồng Nai

LinkdownLoad https://drive.google.com/open?id=0B1aEMqnWwJnHcXNNR0lCaWd5c1U…

Bộ công cụ xử lý dữ liệu bản đồ (GIS) – EmapVN

Bộ công cụ xử lý dữ liệu bản đồ (GIS) – EmapVN

Bộ công cụ xử lý dữ liệu bản đồ (GIS) – EmapVN hỗ trợ: Xử lý dữ liệu lỗi: chồng chéo, hở, … Tuỳ chỉnh đối tượng: nối thêm đường, chuyển 2 điểm sang đường thẳng, lấy góc đường thẳng, lấy toạ độ xy max min của đối tượng Gộp các đối tượng có cùng…

Phần mềm quản lý CSDL biến đổi khí hậu tỉnh Đồng Nai

Phần mềm E.Map được xây dựng theo công nghệ của hãng ESRI, là một phần mềm cho phép kết hợp với các phần mềm chuyên đề khác để quản lý dữ liệu theo từng lĩnh vực cụ thể. Phần mềm EMapVN cung cấp một số chức năng chính như: – Quản lý CSDL không gian…