Danh mục:

Thủ thuật Windows

Dùng tai nghe điện thoại thay thế  MIC bị hư cho laptop hay PC

Dùng tai nghe điện thoại thay thế MIC bị hư cho laptop hay PC

cách dùng tài nghe của điện thoại (headphone) làm Microphone cho Laptop hoặc PC…