Danh mục:

Hướng dẫn sử dụng website dịch vụ

hướng dẫn sử dụng website dịch vụ

Bài 3 Tạo và chỉnh sửa trang trong website

Bài 3 Tạo và chỉnh sửa trang trong website

Để tạo và chỉnh sửa trang bạn đăng nhập vào trang quản trị web Hình 1. Quản lý các Trang  Cách tạo trang Bước 1: Vào Admin -> Pages (Trang) –> Add New (Thêm trang m…

Bài 2 Đăng bài viết trong website

Bài 2 Đăng bài viết trong website

Hướng dẫn đăng một bài viết mới Để đăng bài viết mới trước tiên các bạn cần login vào trang quản trị, nhìn vào menu bên trái các bạn…