Bài 7      Select case…… End case

Bài 7 Select case…… End case

Select case…… End case cũng thường được dùng cho những câu lệnh điều kiện, như bài trước chúng ta cũng làm quen với câu lệnh điều kiện If, tuy nhiên nếu phải làm việc với nhiều lựa chọn thì câu lệnh điều kiện if sẽ quá cồng kềnh, trong trường hợp đó chúng ta sẽ sử dụng lệnh Select case…

Bài 6 Cách dùng  Do……Loop

Bài 6 Cách dùng Do……Loop

Có 4 loại vòng lập DO … Loop
a) Do While condition
Block of one or more VB statements
Loop
b) Do
Block of one or more VB statements
Loop While condition
c) Do Until condition
Block of one or more VB statements
Loop
d) Do
Block of one or more VB statements
Loop Until condition…