Xoá vertex không cần thiết, làm giảm dung lượng dữ liệu

Xoá vertex không cần thiết, làm giảm dung lượng dữ liệu

Chào các bạn hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn dùng công cụ để xoá các vertex trong các đối tượng không giam. việc này sẽ giúp các bạn làm giảm được dung lượng của dữ liệu. Ai đã từng làm dữ liệu không gian để đưa lên website hay các thiết bị di…

Công cụ xử lý các đối tượng bị chồng chéo phiên bản EMapVN 5

Công cụ xử lý các đối tượng bị chồng chéo phiên bản EMapVN 5

Khi nào thì các đối tượng bị chồng chéo: Đối với những ai đã từng làm bản đồ thì cũng đã biết những đối tương được gọi là chồng chéo thì nghĩa là chúng có phần giao nhau, ở đây giao nhau thì lại có rất nhiều trường hợp:

Đối tượng này nằm trong đối tượng kia, chúng có thể nằm trên hoặc nằm phía dưới (tiếng anh hay dùng từ contain)
Đối tượng này cắt đối tượng kia tiếng anh hay dùng từ overlap
Hai đối tượng giao nhau: trường hợp này bao gồm cả hai trường hợp trên, được định nghĩa là hai đối tượng có phần giao nhau (tiếng anh gọi là Intersect).
Tại sao chúng ta lại chia ra các trường hợp : Chia ra các trường hợp để hiểu rõ về bản ch…

Bản đồ quy hoạch phường Bình An, thị xã dĩ an tỉnh bình dương

Bản đồ quy hoạch phường Bình An, thị xã dĩ an tỉnh bình dương

Bản đồ quy hoạch phường Bình an, thị xã dĩ an tỉnh bình dương đến năm 2020…

Bản đồ quy hoạch phường tân bình thị xã dĩ an tỉnh bình dương

Bản đồ quy hoạch phường tân bình thị xã dĩ an tỉnh bình dương

Bản đồ quy hoạch phường Tân Bình thị xã Dĩ An tỉnh Binh Dương đến năm 2020…