Bài 2 Đăng bài viết trong website

Bài 2 Đăng bài viết trong website

Hướng dẫn đăng một bài viết mới Để đăng bài viết mới trước tiên các bạn cần login vào trang quản trị, nhìn vào menu bên trái các bạn sẽ thấy mục Bài viết, click vào và chọn Viết bài mới Tại giao diện này các bạn sẽ thấy nhiều khu vực bao gồm: Tiêu…