Bộ công cụ xử lý dữ liệu bản đồ (GIS) – EmapVN

Bộ công cụ xử lý dữ liệu bản đồ (GIS) – EmapVN

Bộ công cụ xử lý dữ liệu bản đồ (GIS) – EmapVN hỗ trợ: Xử lý dữ liệu lỗi: chồng chéo, hở, … Tuỳ chỉnh đối tượng: nối thêm đường, chuyển 2 điểm sang đường thẳng, lấy góc đường thẳng, lấy toạ độ xy max min của đối tượng Gộp các đối tượng có cùng…