Sản phẩm đã được thực hiện

Bộ công cụ xử lý dữ liệu bản đồ (GIS) – EmapVN

Bộ công cụ xử lý dữ liệu bản đồ (GIS) – EmapVN

Bộ công cụ xử lý dữ liệu bản đồ (GIS) – EmapVN hỗ trợ: Xử lý dữ liệu lỗi: chồng chéo, hở, … Tuỳ chỉnh đối tượng: nối thêm đường, chuyển 2 điểm sang đường thẳng, l…

Phần mềm EmapVN 4.0

Phần mềm EmapVN 4.0

Đang cập nhật…

Phần mềm EmapVN Tra cứu quy hoạch, Quản lý kinh Doanh bất động sản

Phần mềm EmapVN Tra cứu quy hoạch, Quản lý kinh Doanh bất động sản

Hỗ trợ khách tra cứu quy hoạch tổng thể vùng
Xem thông tin khu quy hoạch, thông tin chi tiết loại đất, thửa đất như diện tích, chiều rộng, chiều dài, …
Hỗ tr…

Phần mềm EmapVN_QI

Phần mềm EmapVN_QI

Bộ cài đặt phần mềm EmapVN_QI…

Phần mềm kế toán nội bộ cơ bản

Phần mềm kế toán nội bộ cơ bản

Phần mềm EmapVN_KT được xây dựng phù hợp doanh nghiệp vừa và nhỏ, đáp ứng được như cầu cơ bản như: Giao diện thận thiện, dễ sử dụng Dữ liệu được lưu trữ trên…

Phần mềm quản lý CSDL biến đổi khí hậu tỉnh Đồng Nai

Phần mềm E.Map được xây dựng theo công nghệ của hãng ESRI, là một phần mềm cho phép kết hợp với các phần mềm chuyên đề khác để quản lý d…

Phần mềm quản lý CSDL Dioxin tỉnh Đồng Nai

Phần mềm quản lý CSDL Dioxin tỉnh Đồng Nai

LinkdownLoad https://drive.google.com/open?id=0B1aEMqnWwJnHcXNNR0lCaWd5c1U…

Chia sẻ